• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Onur / Yüksekonur Belgesi

Onur-Yüksek Onur Öğrencisi olabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

Üniversitemizde öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olması; bir yarıyıl sonunda o yarıyılın akademik not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar Onur Öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir. Bu öğrencilere Onur ya da Yüksek Onur belgesi verilir. Ancak disiplin cezası alan veya Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF, FD, DZ ve BZ notu bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda veya yılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Ağırlıklı genel başarı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlara mezuniyetlerinde “Mezuniyet Onur Belgesi”,  3,50 ile 4,00 arasında olanlara mezuniyetlerinde “Mezuniyet Yüksek Onur Belgesi” verilir.