• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

DİPLOMA TESLİMİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGESİ' NİN 23.MADDESİ UYARINCA;

► Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletname ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim edilir. Posta yolu ile gönderilmez.

► Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

► Vefat eden kişinin diploması, yazılı talepleri üzerine veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir.