• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Yatay Geçiş

Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilmektedirler?

Bir diploma programının bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer diploma programlarının bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kurum içi (Not Ortalamasına Göre); önlisans diploma programlarının ikinci yarıyılı ile üçüncü yarıyılına, lisans diploma programlarının üçüncü yarıyılı ile beşinci yarıyılına kurumlararası (Not Ortalamasına Göre) yatay geçiş yapılabilir.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının o yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek MAdde-1 e GÖre) yatay geçiş yapılabilir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

 

Hangi programlar arasında yatay geçiş yapılabilir?

Fakülte, meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde not ortalamasına göre yatay geçiş yapılabilir. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’ una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması kaydıyla istenilen aynı veya farklı bir bölüme yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş yapılabilmesi için gerekli başarı şartları nelerdir?

Genel Not Ortalamasına göre yatay geçişte öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00, yüzlük not sisteminde ise en az 76,66 olması gereklidir. Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.15 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu” na göre Yüzlük sistemde 80) olması veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. İleri ki zamanlarda Üniversitemiz senatosunda alınacak kararlara göre bu notlarda değişkenlik olabilir. Ancak Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz.

 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?

Hayır, kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş için hangi yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler?

Yurdumuzda ve KKTC’deki (Bahar dönemi hariç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre öğrenciler kaç defa yatay geçiş yapabilirler?

Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

Ek maddeye göre yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?

YÖK’ün Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri gereğince Güz yarıyılı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Bahar döneminde merkezi puanla yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı Üniversitemiz Senatosunca belirlenip ilan edilmektedir.

 

Not Ortalamasına göre yatay geçişte başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalamalarının eşit olması halinde sıralama nasıl yapılır?

Değerlendirmeler, öğrencilerin genel başarı ortalamalarına göre yapılır. Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kaydoldukları yıldaki yerleştirmeye esas YKS puanları dikkate alınır.

 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?

Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamaz.

 

Ek Madde 1’e göre önlisans programdan, lisans programına geçiş yapılabilir mi?

Merkezi yerleştirme puanınız tuttuğu sürece önlisans programından lisans programına, lisans programından önlisans programına geçiş yapabilirsiniz.

 

DGS ile yerleştim, Ek Madde 1’e göre yatay geçiş yapabilir miyim?

DGS ile yerleşen öğrencilere sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanıyla tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılır. İlgili yıldaki DGS Kılavuzunda yer alan bölümlere puanı yeterli olan öğrenciler geçiş yapabilir.

 

Özel üniversiteden devlet, devletten özel üniversite ye geçiş yapabilir miyim?

Evet, her iki şekilde de yatay geçiş yapabilirsiniz. Yatay geçişlerde üniversiteler özel-devlet şeklinde değil Yurt İçi – Yurt Dışı şeklinde ayrılmaktadır. Fakat bazı üniversitelerde bazı bölümlere sadece anlaşmalı üniversitelerden (ya da vakıf dışı) yatay geçiş kabul edilmektedir. Bu durumda ise ilgili üniversitenin kontenjan ve başvuru sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

Yatay Geçişler Ne Zaman Başlıyor? Yatay Geçiş Hakkımı Ne Zaman Kullanabilirim?

Yatay geçişlerde güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde de yapılmaktadır. Güz dönemi sonunda Bahar yarıyılı için, bahar dönemi sonunda ise gelecek yılın güz dönemi için başvuru yapılmaktadır. Bahar dönemi başvurular ocak sonu – şubat arası Üniversitemiz Senatosunun belirlediği bir tarihte yer alır. Gelecek yılın güz dönemi için başvurular ise temmuz ortası – ağustos sonu Üniversitemiz Senatosunun belirlediği bir tarih aralığında yer alır.

 

KYK’dan burs alıyorum. Geçiş yaptığımda bursum kesilir mi?

Hayır. Yatay geçiş kaydı tamamlandıktan sonra Üniversitemizden alacağın belgeyi KYK’ya ibraz edersen bursun devam eder.