• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri

Katkı payı / öğrenim ücretleri nasıl belirleniyor?

Katkı payı / öğrenim ücretleri her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

 

Kimler katkı payı/öğrenim ücreti öder?

Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri katkı payı, yabancı uyruklu öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise öğrenim ücreti öder.

 

Şehit veya gazi çocuğu olan öğrenciler katkı payı / öğrenim ücreti öderler mi?

Şehit ve gazi çocuğu olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ‘hak sahipliği belgesi’ ile beyan edenler katkı payı / öğrenim ücreti ödemezler. (kayıt döneminde belgelerin aslının getirilmesi gerekir.)

 

Katkı payı / öğrenim ücreti ödemesini nasıl yapabilirim?

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini Vakıf Bankasının şubelerinden, Vakıf Bank İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden öğrenci numarası ile ödeme yapabilirler. Katkı payı/ öğrenim ücretini EFT yoluyla yatırdığınız takdirde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dekontu iletmeniz gerekmektedir.

 

Katkı payı / öğrenim ücretleri zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı / öğrenim ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda öğrenci ders kayıtlarını yapamaz ve yatırmadığı dönemin öğrenim hakkını kaybeder. İlgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

 

Kimler Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanmaktadır?

Engelli olduğuna dair rapor sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından öğrenimleri süresince engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bunların dışındaki durumlarda Her Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

 

Üniversitenizde kayıtlı öğrenciyim. Engelli raporum bulunmaktadır. Öğrenim ücretinin ne kadarını yatırmalıyım?

Engelli olduğunuza dair sağlık raporunun aslını bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeniz durumunda engelli oranınız kadar öğrenim ücretinden indirim yapılacaktır.

 

Katkı Payı ya da öğrenim ücretini ödemediğimizde ders kaydı yapılabilir mi?

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, Ders Kaydı Ekranında harç borcunuz görünecektir. Harç borcu olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Harç borcu ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.

 

Katkı Payı ya da öğrenim ücreti sehven fazla yatıranlar ödediği fazla miktarı geri alabilir mi?

Katkı payını/öğrenim ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve Katkı Payı İade formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.

 

Kayıt yaptırıp, kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 15. Maddesi uyarınca iade edilmez.

 

Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yaparsam ödemiş olduğum katkı payının/öğrenim ücretinin iadesi yapılır mı?

Üniversitemiz öğrencisi iken başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencilerin ilgili dönemdeki yatırdıkları katkı payı / öğrenim ücreti iade edilir.

 

Katkı payı / Öğrenim ücretini yatırdım daha sonra kayıt dondurduysam ödemiş olduğum katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılır mı?

Kayıt yenileme ve danışman onayı için belirlenen tarihler arasında katkı payı / öğrenim ücretini yatıran öğrencilerimizden kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerimizden yatırmış oldukları tutarlar iade edilir. Harç iade talebinde bulunmayan öğrencilerimizin yatırmış olduğu fazla tutarlar bir sonraki eğitim-öğretim dönemine mahsup edilir.

 

Hazırlık sınıfında başarısız olursam katkı payı/öğrenim ücreti ödemem gerekir mi? 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı süresi bir yıldır. Yılsonunda başarısız olan öğrenciler 1. sınıfa intibak edilerek eğitimlerine devam ederler.

Zorunlu hazırlık sınıfı süresi bir yıldır. Yılsonunda başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitiminin 2. yılında katkı payı öderler.

 

Mezun olmam gereken tarihte mezun olamazsam katkı payı/öğrenim ücreti ödemem gerekir mi? 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak; hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından normal program süreleri (iki yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl ve dört yıllık lisans programları için 8 yarıyıl) sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden de öğrenci katkı payı ücreti alınır.