• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

Özel Öğrenci

Üniversitenize Özel Öğrenci olarak gelmek istiyorum, şartları nedir?

Üniversitemiz Senatosu ile kabul edilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan şartları taşımanız gerekmektedir.

 

Mazeretim nedeniyle Özel Öğrenci olarak başvurursam not ortalaması şartı var mıdır?

Mazeret durumunda ağırlıklı genel not ortalaması ve süre şartı aranmaz.

 

Özel Öğrenci başvurusunu ne zaman yapabilirim?

Özel öğrenci olarak başvurular, en geç sonraki yarıyılın ya da yılın ders başlangıç tarihinden on iş günü öncesine kadar ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Üniversite sorumlu değildir.

 

Özel Öğrenci başvurusu sırasında aranan belgeler nedir?

 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge
 • Not durum belgesi
 • Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuracak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
 • Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge
 • Mazeret durumu nedeniyle başvurularda ilgili maddede belirtilen belge

 

Hangi mazeret durumlarında Özel Öğrenci olarak başvurabilirim?

 • Öğrencinin kendisinin veya tıbben yahut ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden yakınının sağlık sorunlarının bulunması,
 • Öğrencinin can güvenliğinin tehlikede olması,
 • Öğrencinin kendisinin veya tıbben ya da ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden yakınının afete maruz kalması,
 • Öğrencinin kendisinin ya da eşinin zorunlu tayine tabi olması durumlarında durumun belgelendirilmesi koşuluyla başvuru yapılabilir.

 

Kimler Özel Öğrenci olarak başvuramaz?

 • Öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
 • Birden fazla programa özel öğrenci olarak başvurulamaz.
 • Araştırma görevlileri özel öğrenci olamaz.
 • Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez.

 

Üniversitenizde Özel Öğrencilik Süresi ne kadar sürmektedir?

 • Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların devam ettiği süreyle; diğer durumlarda ise aralıklı veya sürekli olarak iki eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır.
 • Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen süre, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite yönetim kurulu kararı ile yıllık veya yarıyıllık dönemler halinde mezuniyete kadar uzatılabilir.
 • Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.

 

Hangi durumlarda Özel Öğrenciliğim Sona Erer?

Öğrencinin; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uyarı dışında bir ceza alması durumunda,

Başvuru sırasında beyan edilen özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması ve bunun Üniversite tarafından tespit edilmesi durumunda özel öğrencilik statüsü sona erer.

 

Başka Yükseköğretim Kurumlarına Özel Öğrenci olarak nasıl gidebilirim?

Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir.

Başka bir yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak kaydolanların Üniversitemizde öğrencilik hakları devam eder.

 

Başka yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitim almışsam kayıt yenileme işlemi yapmalı mıyım?

Başka yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitim gören öğrencilerimizin, Üniversitemizde o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt yenileme işlemini yapması gerekmektedir.

Üniversitemizde kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.