• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Yaz Okulu

Üniversitede yaz okulu açılmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulu açılmamaktadır. İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 31 inci maddesi gereği öğrencilerimiz diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında ders alabilmektedir.

 

Yaz okulu kapsamında başka üniversiteden ders almak için nasıl başvuru yapabilirim?

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru forumunu doldurarak kayıtlı oldukları akademik birimlere başvurması gerekmektedir. Öğrenciler farklı üniversitelerin eş değer programlarında açılmış olan yaz okulundan ders içeriğinin ve kredisinin eşdeğerliliğinin Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde uygun olanların öğrencinin kayıtlı olduğu akademik biriminin onayıyla ders alabilirler.

 

Öğrencilerimizin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında ders almasında taban puan şartı aranır mı?

Öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı olan kayıtlı oldukları diploma programlarının bulunduğu ve taban puanının, ilgili eğitim-öğretim yılının başında Üniversitemizin taban puanından yüksek olan üniversitelere başvuru yapabileceklerdir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki programların temel bilimler ortak dersleri için öğrencilerin kayıtlı oldukları programın olması şartı aranmaz ancak ders alınacak programın kayıtlı olunan programın taban puanından yüksek olması şartı aranır.

 

Yaz okulu kapsamında kaç ders alabilirim?

Yaz okulu kapsamında sadece başarısız olunan derslerden, müfredatta yer alan en fazla 3 dersi alabileceklerdir. Yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kaydolan öğrenciler, intibak edildiği yarıyıl dahil eksik kalan tüm derslerini alabileceklerdir.

 

Yaz okulu kapsamında alınan dersler için neye göre işlem yapılır?

Öğrencilerimizin yaz okulu kapsamında aldıkları dersler için İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.