• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğu programın ders müfredatındaki tüm dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Öğrencilerin Ön lisans programları için toplam 120 AKTS , dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS , altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS’yi  tamamlamak zorundadır.

 

Lisans programında kayıtlı bir öğrenci hangi durumda önlisans diploması alabilir?

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği üzere, devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara kayıtlarının silinmesi koşuluyla ön lisans diploması verilir.

 

Mezun olan öğrenci diplomasını nasıl teslim alabilir?

Mezun olan öğrenci diplomasını;
a) Şahsen öğrenci işlerine başvurarak,
b) Noter tasdikli vekaletname verdiği bir kişiyi öğrenci işlerine yönlendirerek, teslim alabilir.

 

Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Öğrencinin diplomasını kaybettiğini beyan eden bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Öğrenci diplomasını alırken hangi işlemleri yapmalıdır?

Öğrenci, mezun olduğu Fakülte/Enstitü/Meslek yüksekokulunun öğrenci işlerinden alacağı ilişik kesme belgesini doldurarak gerekli mercilere imzalatmak ve öğrenci kimlik kartını teslim etmek zorundadır.

 

Diplomayı kimler teslim alabilir?

Öğrenci diplomasını, ilişik kesme işlemlerini yapmak koşuluyla iki şekilde teslim alabilir. Kendisi ya da Noter tasdikli vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs aracılığıyla alabilir.

 

Diploma eki nedir? Nasıl alınır?

Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir. Mezun olan her öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilmektedir.

 

Azami öğrenim süresi ne kadardır?

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

 

Akademik veya idari olarak iş başvurusu işlemi nasıl yapabilirim?

İş başvurusu işlemleri web sayfanda yer alan İletişim sekmesinden Başvuru Formaları bölümünü doldurarak ilgili bölüme yapılabilmektedir.

 

Mavi diplomanın imkânı var mıdır?

Hem Avrupa Birliği’nden onaylı hem de Eğitim Komisyon Kararı ile İngilizce olarak onaylı olan, uluslararası denkliğe sahip diplomaya Mavi Diploma denilmektedir. Üniversite tarafından uluslararası geçerliliğe sahip olan mavi diploma verilmektedir.