• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Kayıt Dondurma / Kayıt Sildirme

Kayıt dondurma işlemi nasıl ve ne kadar süre ile yapılabilir?

Mazereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda en az bir (1) en fazla dört (4) yarıyıl kaydı dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde katkı payı / öğrenim ücreti ödemez, öğrenime devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.  Kayıt dondurma başvuruları kayıtlı olunan akademik birimlere yapılır.

 

Hangi durumlarda kayıt dondurabilirim?

Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinizin olması, tabii afetler nedeniyle öğreniminize ara vermek zorunda kalmış olmanız, tutukluluk halinizin olması, mahkûmiyet halinizin olması, askere alınmanız, öğreniminizi sürdürmenize engel teşkil eden ekonomik sebeplerin varlığı, kayıtlı olduğunuz akademik birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması durumlarında kayıt dondurma talebinde bulunabilirsiniz.

 

Öğrencinin kaydı hangi durumlarda silinir?

  • Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,
  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması halinde,
  • Azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilerden 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinde belirtilen ek sınavlara katılmayanlar ile ek sınavlar sonucunda başarısız dersi en az 6 olan öğrencilerin kayıtları senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile silinir.
  • Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi için İlişik Kesme Başvuru Formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

 

Kayıt yaptırıp, kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi gereğince kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.