Yaz Okulu Kapsamında Diğer Üniversitelerden Ders Alınması Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 03.07.2019 tarihli toplantısında öğrencilerimizin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında ders alıp alamayacağı konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

 - Kayıtlı oldukları diploma programlarının bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı olan ve yaz okulu için başvuracakları bölümün puanının, ilgili eğitim-öğretim yılının başında Üniversitemizin taban puanından yüksek olan üniversitelere başvuru yapabileceklerdir.

 - Yaz okulu kapsamında sadece başarısız olunan derslerden, müfredatta yer alan en fazla 2 dersi alabileceklerdir.

 - Yaz okulu kapsamında almak istedikleri derslerin içerikleri ilgili bölüm kurulu tarafından incelenip karara bağlanması halinde ders alabileceklerdir.

 - Yaz okulu kapsamında aldıkları dersler için İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.