BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Home / GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

• Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
• Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
• Her Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen Akademik Takvimin dağıtımının yapılması,
• Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi, Senato onayından sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,
• ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması,
• Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin sisteme girilmesi ve kayıtlarının yapılması,
• Kayıt yenileme hazırlıklarının yapılması ve uzaktan kayıt işlemlerinin yapılması,
• Bakanlar Kurulunca Belirlenen Öğrenci katkı payı ve Öğrenim Ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanması,
• Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
• Öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması ve kayıt hatalarının sistemde düzeltilmesi,
• Not girişlerindeki hataların giderilmesi ve maddi hataların sistemde düzeltilmesi,
• Akademik izin işlemleri ile Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,
• Mezuniyet kararlarının incelenmesi ve Diplomaların hazırlanması, Diploma Yerine Geçen Belgelerin hazırlanarak birimlere gönderilmesi,
• Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması ve birimlere gönderilmesi,
• Öğrencilere transkript verilmesi,
• Öğrencilerimizin Staj yazışmalarını yapmak,
• Senatodan çıkan Yönetmelik Değişikliklerini Resmi Gazetede yayımlanmak üzere göndermek, değişiklik tablolarını ve yayın metnini hazırlayarak, yazışmasını yapmak, Resmi Gazetede yayın takibini yapmak,
• Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılması,
• Her Öğretim yılında öğrenci ve öğretim elemanlarına verilmek üzere Öğrenci Rehberi kitapçığının hazırlanması,
• Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.

Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımı